Abstracts

Indsend et abstract

Arrangørerne af Sygeplejesymposiet inviterer hermed til at indsende abstracts til mundtlig- og/eller posterpræsentation.

Et abstract skal omhandle et interessefelt relateret til klinisk sygepleje som:

 • Præsentation af et igangværende eller afsluttet forskningsprojekt i klinisk sygepleje.
 • Præsentation af et igangværende eller afsluttet udviklingsprojekt (f.eks. kvalitetsudvikling og implementering) i klinisk sygepleje.
 • Præsentation af en afsluttende eksamensopgave – f.eks. et diplom, bachelor, master- eller kandidatspeciale.
 • Præsentation af dele af et ph.d.-projekt.

Et abstract skal indeholde:

 • Baggrund: Hvad er motivation/problemstilling for projektet.
 • Formål: Hvad ønskes undersøgt/beskrevet/implementeret for projektet.     
 • Materiale og metodebeskrivelse: Hvilke data/personer/materiale/empiri bygger projektet på og med hvilke metoder/fremgangsmåder/redskaber er datamaterialet indsamlet.
 • Resultat og konklusion: Hvad viste undersøgelsen og hvad er konklusionen.
 • Perspektivering gerne med fokus på implikationer for klinisk praksis: Hvordan kan resultaterne bidrage til klinisk praksis.

Tekniske retningslinjer:

 • Omfang er max. 350 ord.(eksklusiv titel)
 • Indsættes i skabelon (link i øverste højre hjørne).
 • I rubrikken "forfatter/forfattere" skrives alle forfattere i rækkefølge med alle de ønskede oplysninger knyttet til hver enkelt i følgende rækkefølge:

FØRST: Navne på dem som har været med (inkl. vejledernavn)

DERNÆST: Drejer det sig om at få skrevet hvilken afdeling, klinik, hospital forskningsenhed, by, universitet forfatterne er ansat ved/tilknyttet. Man kan f.eks. være ansat på en afdeling og samtidigt tilknyttet (affilieret) en forskningsenhed eller et universitet.

Eksempel på en enkelt ansættelse/tilknytning: Kardiologisk afdeling, Klinik Anæstesi, børn, kredsløb og kvinder, Aalborg Universitetshospital, Aalborg, Danmark
Eksempel ved tilknytning til Forskningsenhed: Hæmatologisk Afdeling, Klinik Medicin, Klinisk forskningscenter for cancer, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Danmark
Eksempel ved tilknytning også til universitet: Gynækologisk Afdeling, Klinik Anæstesi, børn, kredsløb og kvinder, Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark.
Eksempel ved ansættelse i psykiatrien: Brønderslev psykiatriske sygehus, Psykiatrien, Region Nordjylland Danmark.
Eksempel ved ansættelse i kommune: Aalborg Kommune, Aalborg, Danmark.

Alle indsendte abstracts vil gennemgå review af arrangørerne, og der vil efterfølgende blive givet tilbagemelding på hvorvidt abstractet er godkendt til mundtlig præsentation eller posterpræsentation. Godkendte abstracts der ikke udvælges til mundtlig præsentation tilbydes posterpræsentation.

Der afsættes 15 minutter til en mundtlig præsentation af et projekt efterfulgt af 5 minutters dialog/spørgsmål.

En poster må maksimalt fylde 1 meter i bredden og 2 meter i højden

Der arrangeres guidede poster-walks, hvor forfatteren/forfatterne er til stede ved egne postere og præsenterer posteren af 2-3 minutters varighed.

Godkendte abstracts publiceres i en abstract-bog og lægges på hjemmesiden.

Seneste tilmelding af abstracts den 1. marts 2023 til sygeplejesymposium@rn.dk

Husk også at tilmelde dig selve symposiet på www.plan2learn.dk når tilmeldingen åbner.